Kurs kwalifikacyjny dla położnych

Filtry
Gotowe
 • 1250,00 

  [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · wiedzę z zakresu realizacji opieki pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym; · wiedzę z zakresu funkcji i zadań pielęgniarki operacyjnej; · znajomość regulacji prawnych i norm etycznych dotyczących…

  Dla Położnych
  Płońsk
 • [Sposób organizacji] Kursy organizowane są dla grup minimum 25-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy. [Plan kształcenia] Zajęcia teoretyczne + ćwiczenia • Ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, relaksacyjne w trakcie faz porodu. • Naturalne metody łagodzenia bólu podczas…

  Dla Położnych

 • [Szczegóły] Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu krążenia Edukator w chorobach układu…

  Dla Położnych
  Warszawa
 • [Szczegóły] EFEKTY KSZTAŁCENIA Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii otrzymuje położna, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz stanów nagłych w położnictwie i ginekologii; • znajomość regulacji prawnych i…

  Dla Położnych

 • [Szczegóły] EFEKTY KSZTAŁCENIA Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych otrzymuje położna która:  w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę w obrębie bloku operacyjnego z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego; • specjalistyczną wiedzę…

  Dla Położnych

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych otrzymuje położna, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · wiadomości z zakresu opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem oraz kobietą w każdym okresie jej życia w zdrowiu i w chorobie w środowisku domowym;…

  Dla Położnych

 • [Sposób organizacji] Kursy organizowane są dla grup minimum 25-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy. [Plan kształcenia] Zajęcia teoretyczne + ćwiczenia • Wpływ aktywności fizycznej na ciąże, poród i połóg – zajęcia teoretyczne • Zmiany biomechaniczne…

  Dla Położnych

 • [Szczegóły] Zajęcia teoretyczne + ćwiczenia • Doświadczenie utraty – poronienie i śmierć okołoporodowa • Proces żałoby – definicja, etapy, możliwe reakcje • Towarzyszenie pacjentce w żałobie – dobre praktyki • Potrzeby rodziców po stracie • Prawa rodziców w obliczu śmierci dziecka • Wsparcie rodziców w przygotowaniu do kolejnej ciąży •…

  Dla Położnych