Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo operacyjne

1250 PLN

Dla położnych
Płońsk
Dostępność: Trwa nabórTyp kursu: Kurs kwalifikacyjny dla położnychDla kogo: Dla położnychCzas trwania: 325 godzinCena: 1250 PLN Start: grudzień 2023

Cel kształcenia
Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

EFEKT KSZTAŁCENIA:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która:

1) w zakresie wiedzy posiada:
· wiedzę z zakresu realizacji opieki pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym;
· wiedzę z zakresu funkcji i zadań pielęgniarki operacyjnej;
· znajomość regulacji prawnych i norm etycznych dotyczących udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, do których uzyskuje uprawnienia;
· wiedzę na temat kliniki schorzeń ostrych i przewlekłych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej, neurochirurgii, ginekologii i położnictwa leczonych operacyjnie;
· wiedzę na temat technik operacyjnych i przebiegu zabiegów oraz możliwych powikłań;
· wiedzę na temat postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym i metod dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji;
· wiedzę na temat znajomości zasad działania i obsługi sprzętu (aparatury medycznej), w jaki wyposażona jest sala operacyjna chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej, neurochirurgii, ginekologii operacyjnej i położnictwa.

2) w zakresie umiejętności potrafi:
· zapobiegać zakażeniom na bloku operacyjnym poprzez stosowanie zasad aseptyki w miejscu pracy i nadzór nad utrzymaniem higieny w obrębie bloku operacyjnego;
· przygotować salę, instrumentarium, bieliznę, materiał szewny i opatrunkowy do różnych zabiegów operacyjnych;
· przygotować chorego do zabiegu operacyjnego;
· zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi przebywającemu na bloku operacyjnym;
· instrumentować do zabiegów operacyjnych, asystować pielęgniarce instrumentującej;
· kontrolować jakość procesu sterylizacji, tj. uszkodzenia mechaniczne, daty ważności, prawidłowość (przebarwienia) testów;
· prowadzić dokumentację medyczną na bloku operacyjnym;
· zabezpieczyć materiał pobrany do badań;
· korzystać z opracowanych standardów na bloku operacyjnym;
· nadzorować utrzymanie higieny w obrębie bloku operacyjnego;
· przestrzegać zasad BHP.

3) w zakresie kompetencji społecznych:
· szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
· współpracuje w interdyscyplinarnym zespole bloku operacyjnego;
· systematycznie wzbogaca i aktualizuje swoją wiedzę zawodową;
· ponosi odpowiedzialność za poziom i jakość świadczonych usług;
· przestrzega zasad etyki i tajemnicy zawodowej.

Zajęcia teoretyczne
• Moduł I: Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego. Dezynfekcja i sterylizacja
• Moduł II: Podstawy epidemiologii na bloku operacyjnym
• Moduł III: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ogólnej i chirurgii jednego dnia
• Moduł IV: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka i niemowlęcia
• Moduł V: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej
• Moduł VI: Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii operacyjnej i położnictwie

Zajęcia stażowe
• Centralna sterylizatornia
• Blok operacyjny chirurgii ogólnej
• Blok operacyjny noworodka i niemowlęcia
• Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej
Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

Edukację podyplomową pielęgniarek i położnych realizujemy na podstawie programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, dostępnych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Kursy organizowane są dla grup minimum 25-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy.

Aktualne PWZ, potwierdzenie co najmniej rocznego stażu pracy

Kamila Heinsch
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 518 097 248
k.heinsch@fundacjapretium.pl

Pielęgniarstwo operacyjne

1250,00 

98 w magazynie