Dla pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów Kursy Zobacz kursy

Slide Slide Slide Slide Slide

01

Oferta kursów

02

Korzyści ze współpracy

Jakość

Doświadczony zespół, który osiąga sukcesy od 2015 roku to gwarancja najwyższej jakości kursów i szkoleń. Posiadamy certyfikat ISO 9001 i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nasz profesjonalizm potwierdza stałe grono szpitali, z którymi współpracujemy.

Wsparcie

Fundacja jest podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego. Nie zarabiamy! Nadwyżkę finansową przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych, m.in. na bezpośrednie wsparcie dla placówek ochrony zdrowia.Współpraca z nami to wymierne korzyści!

Kompleksowość

Podmioty współpracujące z nami wspieramy kompleksowo podczas całej realizacji szkolenia. Zaczynamy od badania potrzeb, następnie pomagamy pisać wniosek o dofinansowanie, żeby w końcu zrealizować szkolenie zgodnie z ustalonymi warunkami. Jesteśmy elastyczni.

03

Kim jesteśmy?

Fundacja Pretium to organizacja pozarządowa nienastawiona na zysk, która powstała w 2015 roku. Realizowana przez nas działalność pożytku publicznego polega na bezpośrednim wsparciu finansowym placówek ochrony zdrowia. Środki na ten cel przeznaczamy z zysku z organizacji szkoleń. Przez 8 lat działalności na rynku szkoleniowym przeszkoliliśmy 20 000 osób na 1 500 szkoleniach. Przekazaliśmy 2 000 000 zł wsparcia dla placówek ochrony zdrowia. Nadwyżkę finansową przekazujemy placówkom ochrony zdrowia.
Rok
Liczba Kursów
Liczba Osób
Kwota Darowizn dla Placówek Medycznych
2019
92
1512
125050
2020
136
4161
387616
2021
133
3413
702187
2022
143
4319
544899
2023
147
3620
554495

04

Opinie

Slide Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckim Organizacja szkolenia wraz z częścią konferencyjno-wykładową przez Fundację Pretium została przeprowadzona z pomysłem i profesjonalizmem na satysfakcjonującym poziomie Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku Fundacja Pretium zapewniła nam wysokiej jakości szkolenie, dostowane do naszych potrzeb. Szkolenia były prowadzone przez kompetetnych i doświadczonych trenerów, którzy potrafili przekazać nam wiedzę w sposób przestępny i zrozumiały Slide Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku W naszym szpitalu prawie 700 pracowników odbyło szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych - BLS. Personel podkreślał wysoki poziom merytoryczny wykładowców, zaangażowanie prowadzącego, a także możliwość wyboru dogodnego terminu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najwiętszej Maryi Panny Współpraca z Fundacją Pretium przebiegała bardzo dobrze. Znaczącym ułatwieniem dla placówki było wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania

05

Artykuły

06

Formularz kontaktowy