O nas

Fundacja Pretium to organizacja pozarządowa nienastawiona na zysk, która powstała w 2015 roku. Realizowana przez nas działalność pożytku publicznego polega na bezpośrednim wsparciu finansowym placówek ochrony zdrowia. Środki na ten cel przeznaczamy z zysku z organizacji szkoleń. Przez 8 lat działalności na rynku szkoleniowym przeszkoliliśmy 20 000 osób na 1 500 szkoleniach. Przekazaliśmy 2 000 000 zł wsparcia dla placówek ochrony zdrowia. Nadwyżkę finansową przekazujemy placówkom ochrony zdrowia.

Jakość

Doświadczony zespół, który osiąga sukcesy od 2015 roku to gwarancja najwyższej jakości kursów i szkoleń. Posiadamy certyfikat ISO 9001 i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nasz profesjonalizm potwierdza stałe grono szpitali, z którymi współpracujemy.

Wsparcie

Fundacja jest podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego. Nie zarabiamy! Nadwyżkę finansową przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych, m.in. na bezpośrednie wsparcie dla placówek ochrony zdrowia.Współpraca z nami to wymierne korzyści!

Kompleksowość

Podmioty współpracujące z nami wspieramy kompleksowo podczas całej realizacji szkolenia. Zaczynamy od badania potrzeb, następnie pomagamy pisać wniosek o dofinansowanie, żeby w końcu zrealizować szkolenie zgodnie z ustalonymi warunkami. Jesteśmy elastyczni.

Fundacja Pretium została powołana do życia na mocy aktu notarialnego 3 czerwca 2015. Głównym celem statutowym Fundacji jest edukacja i promocja zdrowia. Wiodąca działalność to szkolenia (w przeważającej części medyczne) oraz wsparcie placówek ochrony zdrowia.

Pretium oznacza w języku łacińskim wartość. Wybraliśmy tę nazwę, ponieważ uważamy, że ciężka praca kadry medycznej stanowi szczególną wartość dla ludzi. Służymy wsparciem szkoleniowym pielęgniarkom, położnym oraz fizjoterapeutom. Cały czas się rozwijamy, żeby skuteczniej pomagać.

Szkolenia prowadzimy w ramach działalności gospodarczej. Cały zysk przeznaczamy na realizację celów statutowych – nie zarabiamy na szkoleniach! Wypracowane nadwyżki finansowe przeznaczamy jako wsparcie dla placówek medycznych.

Fundacja posiada własny dział kadrowo-księgowy, wyspecjalizowany dział szkoleń oraz skuteczny dział sprzedaży. Współpracujemy z profesjonalną firmą IT, która zapewnia nam sprawne działanie serwerów i systemów informatycznych. Zdecydowaliśmy się również na opiekę agencji marketingowej, dzięki czemu rozwijamy social media oraz korzystamy z dobrodziejstw programu Google AdGrants.

Fundacja jest dzisiaj nowoczesną i dynamicznie się rozwijającą organizacją pozarządową.

Fundacja w Liczbach
Rok
Liczba Kursów
Liczba Osób
Kwota Darowizn dla Placówek Medycznych
2019
92
1512
125050
2020
136
4161
387616
2021
133
3413
702187
2022
143
4319
544899
2023
147
3620
554495

Formularz kontaktowy