Nabory

Filtry
Gotowe
 • 500,00 

  [Szczegóły] EFEKTY KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Endoskopia otrzymuje pielęgniarka, która: 1. w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pracowni endoskopowej; • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji procedur endoskopowych 2. w zakresie umiejętności…

  Dla Pielęgniarek
  Puławy
 • 1250,00 

  [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · wiedzę z zakresu realizacji opieki pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym; · wiedzę z zakresu funkcji i zadań pielęgniarki operacyjnej; · znajomość regulacji prawnych i norm etycznych dotyczących…

  Dla Położnych
  Płońsk