Lubelskie

Filtry
Gotowe
  • 500,00 

    [Szczegóły] EFEKTY KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Endoskopia otrzymuje pielęgniarka, która: 1. w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pracowni endoskopowej; • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji procedur endoskopowych 2. w zakresie umiejętności…

    Dla Pielęgniarek
    Puławy