Endoskopia
Endoskopia

500 PLN

Dla Pielęgniarek
Puławy
Dostępność: Trwa nabórTyp kursu: Kurs specjalistyczny dla pielęgniarekDla kogo: Dla PielęgniarekCzas trwania: 133 godzinCena: 500 PLN Start: grudzień 2023

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Endoskopia otrzymuje pielęgniarka, która:
1. w zakresie wiedzy posiada:
• specjalistyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pracowni endoskopowej;
• znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji procedur endoskopowych
2. w zakresie umiejętności potrafi:
• współuczestniczyć w procesie organizowania i wyposażenia pracowni endoskopowej;
• świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną nad pacjentem poddawanym diagnostyce i terapii endoskopowej;
• nauczyć chorego i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po wykonanym procesie diagnostyki i terapii endoskopowej;
• współuczestniczyć w procesie szkolenia kadr pielęgniarskich przygotowujących się do pracy w pracowni endoskopowej;
• korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie diagnostycznych i terapeutycznych możliwości endoskopii w realizacji opieki o najwyższym poziomie
3. w zakresie kompetencji społecznych:
• szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
• współpracuje z pacjentem poddawanym procedurom endoskopowym, jego rodziną i członkami interdyscyplinarnego zespołu;
• ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym w pracowni endoskopowej;
• krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie codziennych czynności zawodowych realizowanych w pracowni endoskopowej;
• stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju procedur endoskopowych.

Edukację podyplomową pielęgniarek i położnych realizujemy na podstawie programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, dostępnych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Kursy organizowane są dla grup minimum 25-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy.

Zajęcia teoretyczne:
• Moduł I: Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych
• Moduł II: Diagnostyka i endoskopowa terapia przewodu pokarmowego. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego
• Moduł III: Diagnostyka i endoskopowa terapia dróg oddechowych. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym dróg oddechowych.
• Moduł IV: Zastosowanie endoskopii w innych dziedzinach medycyny (w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii, ortopedii)

Zajęcia stażowe:
• Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego
• Pracownia endoskopii dróg oddechowych

Aktualne PWZ, Rejestracja w systemie SMK, Wykształcenie pielęgniarskie

Katarzyna Kwapisz
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
tel. 506 464 899
k.kwapisz@fundacjapretium.pl

Endoskopia

500,00 

82 w magazynie