Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
Dla Pielęgniarek
Zapytaj o termin
Dostępność: Zapytaj o terminTyp kursu: Kurs specjalistycznyDla kogo: Dla PielęgniarekCzas trwania: 8 godzinStart: Chwilowo niedostępne

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarek | położnych do obsługi portów naczyniowych z uwzględnieniem kompetencji wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU KURSU
Po zakończeniu kursu pielęgniarka, położna powinna:
1. Umieć określić rodzaje dostępów naczyniowych stosowanych w praktyce pielęgniarskiej
2. Potrafić wskazać zasady postępowania z dostępami naczyniowymi do wykorzystania długoterminowego – głównie portami naczyniowymi
3. Znać krytyczne punkty kontroli (CCP) w procedurach postępowania z portem naczyniowym
4. Umieć poprawnie realizować procedury związane z wykorzystaniem portu naczyniowego w diagnostyce i terapii
5. Znać mechanizmy ograniczania ryzyka związane z realizacją omawianych procedur
6. Rozumieć wpływ poprawności realizowanych procedur na bezpieczeństwo epidemiologiczne, prawne i finansowe podmiotu leczniczego.
7. Potrafić określić ryzyko stosowania określonego sprzętu medycznego oraz realizowanych z jego zastosowaniem procedur (przy pomocy matrycy ryzyka).
8. Znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z użytkowaniem portu naczyniowego oraz ich konsekwencje.

Kursy organizowane są dla grup minimum 25-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy.

Zajęcia teoretyczne + ćwiczenia
• Moduł I: PODSTAWOWE INFORMACJE:
1. Anatomia i fizjologia układu krążenia
2. Podstawowe pojęcia: naczynia żylne obwodowe, naczynia żylne centralne, kaniulacja naczyń, dostępy naczyniowe żylne obwodowe i centralne.
3. Wkłucie centralne zewnętrzne – wkłucie centralne tunelizowane – port naczyniowy (system całkowicie implantowany) podobieństwa i różnice.
4. Porty naczyniowe jako optymalne rozwiązanie u pacjentów z planowaną długotrwałą terapią np. onkologiczną czy żywieniową.
• Moduł II: UŻYTKOWANIE PORTU NACZYNIOWEGO
1. Możliwości wykorzystania portów naczyniowych w realizacji świadczeń medycznych:
podawanie leków w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, antybiotykoterapia, terapia infuzyjna, żywienie pozajelitowe, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych.
2. Procedury postępowania – korzystania z portu naczyniowego. Sprawdzenie drożności dostępu, podanie leku, zakończenie zabiegu, zaopatrzenie dostępu naczyniowego.
3. Zasady posługiwania się sprzętem i materiałami niezbędnymi podczas korzystania z portu naczyniowego. Budowa portu naczyniowego – cechy bezpieczeństwa. Cechy bezpieczeństwa materiałów i sprzętu służących użytkowaniu omawianego dostępu.
4. Krytyczne punkty kontroli (CCP) oraz ich nadzorowanie w procedurach użytkowania portu naczyniowego.
• Moduł III: ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE Zdarzenia niepożądane związane z obecnością i / lub niewłaściwym korzystaniem z portu naczyniowego:
1. zapobieganie i tryb postępowania w przypadku ich wystąpienia (zakażenia, powikłania zakrzepowo – zatorowe i in.)
2. Zdarzenia niepożądane dotyczące kadry medycznej (ekspozycja zawodowa) Zasady postępowania w przypadku omawianych zdarzeń niepożądanych.
3. Konsekwencje medyczne, prawne, finansowe i organizacyjne wynikające z wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z wszczepieniem i użytkowaniem portu naczyniowego

Aktualne PWZ, Rejestracja w systemie SMK

Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych