Analiza i terapia funkcjonalna zaburzeń chodu
Analiza i terapia funkcjonalna zaburzeń chodu
Dla Fizjoterapeutów
Zapytaj o termin
Dostępność: Zapytaj o terminTyp kursu: Kurs specjalistycznyDla kogo: Dla FizjoterapeutówCzas trwania: 20Start: Chwilowo niedostępne

Cel kształcenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami analizy i terapii funkcjonalnej chodu. Kursant w zakresie wiedzy pozna etapy przygotowania i terapii chodu na poziomie aktywności | Teorie filogenezy dwunożności od Sahelanthropus do Homo sapiens | anatomie strukturalną i funkcjonalną dwunożności oraz terapię chodu w wybranych jednostkach chorobowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zagadnienia z tematyki ortopedii: Choroba zwyrodnieniowa stawów | Rekonstrukcja ACL | Endoprotezoplastyka stawów kończyny dolnej. W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił wykorzystywać kontrole motoryczną cyklu chodu – równowaga (badanie i terapia) oraz wykonać badanie i opracować plan terapii zaburzeń. Uczestnicy zdobędą również kompetencje miękkie w zakresie komunikacji z pacjentem.

Kursy organizowane są dla grup minimum 15-osobowych,realizowane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym dogodnym terminie. Forma zajęć oraz ich przebieg ustalany jest na podstawie poziomu zaawansowania szkolonej grupy.

Zajęcia teoretyczne + ćwiczenia
Moduł I:
• Ewolucja dwunożności. Wzorce funkcjonalne, badanie i plan terapii chodu zgodnie z ICF: Analiza wzorców funkcjonalnych chodu. Badanie i plan terapii zaburzeń chodu na podstawie
• studium przypadku skręcenia stawu skokowego.
• Teorie filogenezy dwunożności, od Sahelanthropus do Homo sapiens.
• Anatomia strukturalna i funkcjonalna dwunożności.
• Przygotowanie chodu na poziomie strukturalnym: stopa.
• Przygotowanie chodu na poziomie strukturalnym: kolano, staw biodrowy.
• Przygotowanie chodu na poziomie strukturalnym: kręgosłup lędźwiowy,tułów.
Moduł II:
• Przygotowanie i terapia chodu na poziomie aktywności Optymalne aktywności w trakcie cyklu chodu, podpór: okres kontaktu z podłożem, okres
• obciążenia, okres propulsji.
• Optymalne aktywności w trakcie cyklu chodu – przeniesienie.
• Patologiczne aktywności w trakcie cyklu chodu – hiper i hypomobilność.
• Kontrola motoryczna cyklu chodu. Równowaga – badanie, terapia.
Moduł III:
• Terapia chodu w wybranych jednostkach chorobowych: Neurologia: Hemiplegia, Parkinsonizm, SM.
• Ortopedia: Choroba zwyrodnieniowa stawów, Rekonstrukcja ACL, Endoprotezoplastyka stawów
• kończyny dolnej.

posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii oraz biomechaniki ludzkiego ciała

Analiza i terapia funkcjonalna zaburzeń chodu