Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Filtry
Gotowe
 • Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kompresjoterapii profilaktycznej i leczniczej w chorobach układu żylnego i limfatycznego.

  Dla Pielęgniarek

 • Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, zagadnień klinicznych w chirurgii, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorych; • specjalistyczną wiedzę z zakresu postępowania ratunkowego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego do sprawowania opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną; • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania specjalistycznych świadczeń…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · podstawową wiedzę o mechanizmach procesu starzenia się; · wiedzę z zakresu pielęgnowania chorych w wybranych schorzeniach najczęściej występujących w podeszłym wieku 2) w zakresie umiejętności potrafi: · planować typową…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego do sprawowania opieki nad chorym ze schorzeniem kardiologicznym, pulmonologicznym, gastroenterologicznym, nefrologicznym, endokrynologicznym, hematologicznym, reumatycznym oraz w okresie starości i objętych opieką paliatywną; •…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w obszarze profesjonalnego pielęgnowania pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w warunkach oddziału szpitalnego, opieki ambulatoryjnej i opieki domowej oraz szeroko rozumianych działań prozdrowotnych; • znajomość regulacji prawnych i…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki nefrologicznej w Polsce; · znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w zakresie pielęgnowania noworodka zdrowego i chorego w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych; • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych w neonatologii w odniesieniu do udzielania świadczeń zdrowotnych…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w obszarze profesjonalnego pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w warunkach oddziału szpitalnego i opieki domowej oraz realizacji szeroko rozumianych działań prozdrowotnych; • znajomość regulacji prawnych i…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • wiedzę do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki nad pacjentem chorym na nowotwór; • wiedzę w zakresie leczenia przeciwnowotworowego; • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · wiedzę z zakresu realizacji opieki pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym; · wiedzę z zakresu funkcji i zadań pielęgniarki operacyjnej; · znajomość regulacji prawnych i norm etycznych dotyczących…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa w opiece długoterminowej; · znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze opieki długoterminowej 2) w zakresie…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada znajomość: · filozofii i założeń opieki paliatywnej; · struktury organizacyjnej opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce; · roli i zadań pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym; · trajektorii zbliżania się do…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego do planowania i sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym; • znajomość podstawowych regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywanych specjalistycznych…

  Dla Pielęgniarek

 • [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: • wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego; • wiedzę z zakresu profilaktyki zakażeń COVID-19 oraz opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wszystkich etapach choroby i jej następstw; • wiedzę…

  Dla Pielęgniarek