Mazowieckie

Filtry
Gotowe
  • 1250,00 

    [Szczegóły] EFEKT KSZTAŁCENIA: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: · wiedzę z zakresu realizacji opieki pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym; · wiedzę z zakresu funkcji i zadań pielęgniarki operacyjnej; · znajomość regulacji prawnych i norm etycznych dotyczących…

    Dla Położnych
    Płońsk